Wat wij doen

Geerlings Advocatuur verleent advocatuurlijke en algemeen juridische diensten aan personen, start-ups en gevestigde bedrijven die thuis zijn in de media, sport, tech- en de entertainmentindustrie. Tevens adviseert Geerlings advocatuur franchisebedrijven in de food & beverages sector.

Voor sporters, artiesten en media persoonlijkheden

VOOR SPORTERS, ARTIESTEN EN MEDIA PERSOONLIJKHEDEN

- Onderhandelen en het sluiten van (internationale) commerciële overeenkomsten namens sporters, artiesten, en media persoonlijkheden;

- Geschillen (tuchtrecht / sportarbitrage);

- Juridische procesvoering;

- Advisering en ondersteuning bij arbeidsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke aangelegenheden;

- Woordvoering, PR, media en marketingcommunicatie.

Neem contact op

Voor start-ups en gevestigde bedrijven

VOOR START-UPS EN GEVESTIGDE BEDRIJVEN

- Opzetten van bedrijfsjuridische structuren;

- Organisatorische en eigendoms (her)structurering;

- Due diligence, exit-strategiēn en exit-begeleiding;

- Joint ventures, fusies en overnames MKB;

- Juridische en groeibegeleiding van startups en gevestigde entiteiten.

Neem contact op

Algemene voorwaarden Geerlings Advocatuur